ضد عفونی کننده فنولیک ها


بررسی کلی

فنول از زمان استفاده اولیه آن در زمینه ضدعفونی بیمارستان به عنوان میکروب کش توسط لیستر در کارهای پیشگامانه خود در زمینه ضد عفونی کننده جراحی، جایگاه برجسته ای داشته است. در 30 سال گذشته، کار بر روی مشتقات فنول یا فنولیک های متعدد و خواص ضد میکروبی آن ها متمرکز شده است.

فنول یکی از ترکیبات ساده آلی بوده که از اتصال یک گروه هیدروکسیل و یک حلقه بنزنی تشکیل می‌شود. مشتقات فنل از جایگزینی یکی از گروه عملکردی (به عنوان مثال، آلکیل، فنیل، بنزیل، هالوژن) به جای یکی از اتم های هیدروژن موجود در حلقه آروماتیک منشأ می گیرند. دو مشتق فنل که معمولاً به عنوان ترکیبات ضدعفونی کننده های بیمارستان یافت می شوند، ارتو-فنیل فنول و ارتو-بنزیل-پارا-کلروفنول هستند. خواص ضد میکروبی این ترکیبات و بسیاری دیگر از مشتقات فنل نسبت به ماده شیمیایی اصلی بسیار بهبود یافته است. فنولیک ها توسط مواد متخلخل جذب می شوند و مواد ضد عفونی کننده باقیمانده می تواند باعث تحریک بافت شود. در سال 1970 گزارش شد که دپیگمنتاسیون پوست به دلیل مواد ضد عفونی کننده فنولی حاوی پارا-ترشیری-بوتیل فنول و پارا-ترشیری-آمیل فنل است.

نحوه عملکرد ضد عفونی کننده

در غلظت های بالا، فنول به عنوان یک سم پروتوپلاسمی ناخالص عمل می کند، دیواره سلول را نفوذ پذیر می کند و پروتئین های سلول را رسوب می دهد. غلظت کم فنول و مشتقات فنول با وزن مولکولی بالاتر باعث مرگ باکتریایی در اثر غیرفعال سازی سیستم های آنزیمی ضروری و نشت متابولیت های اساسی از دیواره سلول می شود.

فعالیت میکروب کشی

 گزارش های منتشر شده در مورد اثرات ضد میکروبی فنولیک هایی که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند، نشان داد که آنها باکتری کش، قارچ کش، ویروس کش و کشنده باکتری سل  هستند. یک مطالعه اثر ویروسی کشی یک فنولیک را در برابر کوکساکی B4 ، اکوویروس 11 و پولیو ویروس 1 نشان داد. به همین ترتیب، ارتو-فنیل فنول 12٪ موفق به غیرفعال کردن هر یک از سه ویروس آبدوست بعد از 10 دقیقه زمان قرار گرفتن در معرض نشد، اگرچه 5٪ فنول برای این ویروس ها کشنده بود. رقت 0.5٪ فنولیک (2.8٪ ارتو-فنیل فنول و 2.7٪ ارتو-بنزیل-پارا-کلروفنول) HIV را غیرفعال و محلول 2٪ فنولیک (15٪ ارتو-فنیل فنول و 6.3٪ پارا-آمیل فنول) به جز یكی از 11 قارچ آزمایش شده بقیه موارد را غیرفعال كرد.

داده های تولیدکنندگان با استفاده از روش های استاندارد AOAC نشان می دهد که فنولیک های تجاری قارچ کش نیستند بلکه در رقت توصیه شده کشنده باکتری سل، قارچ کش، ویروس کش و باکتری کش هستند. تلاش برای اثبات ادعای برچسب ضد عفونی کنندگی فنولیک ها با استفاده از روش رقت AOAC گاهاً ناکام مانده است. با این حال، نتایج حاصل از همین مطالعات به طور چشمگیری در آزمایشگاه هایی که محصولات یکسان را آزمایش می کنند، متفاوت است.

کاربرد ها

 بسیاری از میکروب کش های فنولی به عنوان ضد عفونی کننده های EPA برای استفاده در سطوح محیطی (به عنوان مثال میزها و سطوح آزمایشگاهی) و دستگاه های پزشکی استفاده می شوند. فنولیک ها به عنوان ضد عفونی کننده های سطح بالا برای استفاده با اقلام نیمه مهم استفاده نمی شوند اما می توانند برای پیش پاکسازی یا ضد عفونی کردن دستگاه های مهم و نیمه مهم قبل از استریلیزاسیون نهایی یا ضد عفونی سطح بالا استفاده شوند.

استفاده از فنولیک در مهد کودک ها به دلیل هیپربیلیروبینمی در نوزادانی که در باست هایی (گهواره) که مواد شوینده فنلی در آنها استفاده می شود قرار گرفته است مورد سوال قرار گرفته است. علاوه بر این، گزارش شده است که میزان بیلی روبین در نوزادان در معرض فنولیک افزایش می یابد. اگر از فنولیک ها برای تمیز کردن کف مهد استفاده می شود، آنها باید همانطور که در برچسب محصول توصیه می شود، رقیق شوند. از فنولیک ها (و سایر مواد ضد عفونی کننده) نباید برای تمیز کردن گهواره و انکوباتور نوزاد استفاده شود. اگر از فنولیک ها برای تمیز کردن باست و انکوباتور نوزاد استفاده می شود، باید سطوح را کاملاً با آب شستشو داده و قبل از استفاده مجدد کاملا خشک کرد.

انتهای پیام/ 31 خرداد 1400

منابع

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)- Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

ضد عفونی کننده گلوتارآلدهید

ضدعفونی کننده کلر و ترکیبات آن

استریلیزاسیون با فرمالدهید

ضد عفونی کننده مه شکن

ارتو-فتالالدهید (OPA)

×