انکوباتور نشانگر زیستی فرآیند استریلیزاسیون (۳۲۱۰-۱۴ RRS)

امروزه جهت پایش میکروبی دستگاه استریلیزاسیون در بیمارستان از نشانگر بیولوژیک استفاده می شود. با توجه به اینکه این نشانگرها جهت انکوبه شدن به دمای مشخص (۲±37 یا ۲±56 درجه سانتی گراد) نیاز دارند، محققان شرکت روشن رای سپاهان انکوباتور ویژه ای را برای این نشانگرها طراحی کرده اند.

انکوباتور نشانگر زیستی RRS در حالت دمایی ۲±37 درجه سانتی گراد تنظیم می شود. به مدت ۴۸ ساعت در این دما برای نشانگر بیولوژیک اتیلن اکساید و فور و به مدت ۲۴ ساعت برای گاما مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین دمای ۲±56 درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت برای نشانگر بیولوژیک بخار، پلاسما و فرمالدئید را فراهم می کند.

اگر فرایند استریل موفق باشد، رنگ محیط کشت نشانگر بدون تغییر باقی می ماند. درصورتی که فرایند استریل در اتوکلاو به درستی انجام نشده باشد (استریلیزاسیون ناموفق)، اسپورهای موجود در نشانگر در معرض محیط کشت و در شرایط انکوباتور رشد می کنند. پس از رشد اسپور ها رنگ نشانگر بیولوژیک زرد رنگ خواهد شد.

قابلیت‎های انکوباتور نشانگر زیستی RRS

  • ارتقاء ایمنی دستگاه و تأمین برق مورد نیاز با مبدل (ترانس) خارجی ۲۴۰ به ۲۴ ولت (5/1 آمپر)

  • مجهز به زمان سنج جهت خاموش شدن و قطع عملکرد دستگاه پس از زمان تعیین شده

  • ارائه هشدار با بوق بعد از اتمام کار دستگاه انکوباتور

  • دارای یک باتری پشتیبان به منظور ذخیره و حفظ دمای تنظیم شده و زمان سپری شده در هنگام قطع برق و فراهم کردن امکان جابجایی دستگاه در حین کار

  • طراحی محلی ویژه درانکوباتور برای شکستن نشانگرهای زیستی

  • دارای صفحه نمایشگر در انکوباتور RRS جهت نمایش لحظه ای دما و زمان

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر بیولوژیک اتیلن اکساید (22110-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژيک فرمالدئید ۱۰۶ (۲۴۱۱۰-۱۴ RRS)

پارامترهای نشانگرهای زیستی

چه موقع نشانگر زیستی مخصوص فرآیند استریلیزاسیون استفاده می شود؟

فرآیندهای استریلیزاسیون چگونه مانیتور می شوند؟

×