امروزه جهت پایش میکروبی دستگاه های استریلیزاسیون در بیمارستان ها از نشانگرهای زیستی (اندیکاتور بیولوژیک) استفاده می شود. با توجه به اینکه این نشانگرها جهت انکوبه شدن به دمای مشخص (37C°±2 یا 56C°±2) نیاز دارند. محققان شرکت روشن رای سـپاهان انکـوباتور نشـانگرهـای زیســتی فرآیند استریلیزاسیون مدل 3220-14 RRS را برای انکوبه کردن این نشانگرها طراحی کرده اند.

مشخصات انکـوباتور نشـانگرهـای زیســتی فرآیند استریلیزاسیون RRS

انکوباتور مدل 3220-14 RRS دو حالت دمایی (°C 37±2) به مدت 48 ساعت (مخصوص نشانگر بیولوژیک اتیلن اکساید و فور) و دمای (°C 56±2) به مدت 24 ساعت (مخصوص نشانگر بیولوژیک بخار، پلاسما و فرمالدئید) را برای نشانگرها فراهم می کند. به محض ورود نشـانگر در هر یک از 12 حفره چراغ متناظر آن با رنگ آبی روشـن می‌شود و در صفحه نمایشگر، زیر شماره نشانگر مورد نظر، تایمر شروع به شمارش کرده و مدت زمان انکوباسیون ویال مربوطه را نمایش می‌دهد.

اگر فرایند استریل موفق باشد، رنگ محیط کشت نشانگر بدون تغییر باقی می ماند و چراغ متناظر آن از آبی به بنفش تغییر رنگ می‌دهد. در صورتی که فرایند استریل در اتوکلاو به درستی انجام نشده باشد (استریلیزاسیون ناموفق)، باکتری های موجود در نشـانگر در معرض محیط کشـت و در شـرایط انکوباتور رشــد می نماید و رنگ نشانگر زرد می شود و چراغ متناظر آن از آبی به قرمز تغییر می‌کند.

قابلیت های دستگاه

  • ارتقاء ایمنی دستگاه و تأمین برق مورد نیاز با مبدل (ترانس) خارجی 240 به 24 ولت (1/5 آمپر)
  • مجـهز به زمان سـنج جـهت خاموش شدن و قطـع عمـلکرد دستگاه پس از زمان تعـیین شـده
  • ارائه هشــدار با صــدای بـوق بعـد از اتمـام کار دســتگاه
  • تشــخــیص وضــعیـت ویـال (مثبت یا منفی)، با تـشــخـیـــص رنـــگ
  • دارای صفـحه نمایشـگر جهت نمایش لحـظه ای دما و زمان هر حفره

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

انکوباتور نشانگر زیستی فرآیند استریلیزاسیون (۳۲۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژیک اتیلن اکساید (22110-۱۴ RRS)

نشانگر بووی – دیک پک (11230-14 RRS)

نشانگر بیولوژيک فرمالدئید ۱۰۶ (۲۴۱۱۰-۱۴ RRS)

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در پینترست پین کنید

×