نشانگر صحت عملکرد شستشو
نشانگر شیمیایی فرآیند استریلیزاسیون
نشانگر زیستی فرآیند استریلیزاسیون
تجهیزات فرآیند استریلیزاسیون
مستند سازی فرآیند استریلیزاسیون
گوارش

اخبار پزشکی

Glutaraldehyde Disinfectant

Overview Glutaraldehyde is a saturated dialdehyde that has gained wide acceptance as a high-level...

Aduhelm, Alzheimer’s New Drug

The Food and Drug Administration on Monday approved the first new medication for Alzheimer’s...

Chlorine and Chlorine Compounds

Overview Hypochlorites, the most widely used of the chlorine disinfectants, are available as...

Black Fungus Disease and COVID-19

In early May, a surge in cases of mucormycosis, a rare and potentially deadly infection also known...

Formaldehyde Steam

Low-temperature steam with formaldehyde is used as a low-temperature sterilization method in many...

Disinfectant Fogging

Introduction In recent years, the standard of personal hygiene and sanitation has been raised....

Sputnik Light, one-dose version of Sputnik V vaccine

Russia has approved a single-dose version of the Sputnik V Covid-19 vaccine “Sputnik Light” after...

Effect of COVID-19 on The Brain

How does SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, affect the human brain? Recent studies have...

COVID Antibody Responses and MS Patients

The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic is currently a major medical topic worldwide. Due...

Prions

Over the past few years, in the field of infection control, due to the advent of prions, the...

اخبار محصولات روشن رای سپاهان

Z-Value

Biological indicators (BIs), as defined by ANSI/AAMI and ISO, are test systems containing viable microorganisms providing a defined resistance to a specific sterilization process. A biological...

D-Value

Biological indicators (BIs), as defined by ANSI/AAMI and ISO, are test systems containing viable microorganisms providing a defined resistance to a specific sterilization process. A biological...

Pin It on Pinterest