نشانگر نواری کنترل دسته ها (PCD) (RRS 14-11520)

جهت پایش مجموعه ای از وسایل و بسته های موجود در اتوکلاوهای بخار ، اتیلن اکساید و فرمالدئید از دستگاه چالش فرآیند استرلیزاسیون Process Challenging Device) PCD) استفاده می شود.

پارامترهاي مورد ارزيابي در نشانگر نواری کنترل دسته ها RRS


  – نشتی هوا

–  گازهای غیر قابل تراکم

–  خروج ناکافی هوا

–  نفوذ گاز (EO-FO)

–  نفوذ بخار به سطوح داخلی وسایل از قبیل لوله های باریک، لوله ها و لوازم حفره دار

 pcd ) Helix PCD مارپیچ)

دارای یک محفظه فلزی است که یک لوله باریک ۱⁄۵ متری به آن متصل است. درون محفظه فلزی یک قطعه پلاستیکی شیاردار وجود دارد که نوار نشانگر RRS درون آن قرار می گیرد.

روش کار با دستگاه PCD 

  • نشانگر نواری کنترل دسته ها ۴ نقطه ای مطابق شکل از وسط خم شود. خم شدن به روشی باید باشد که قسمت دارای نشانگر ۴ نقطه ای به سمت داخل قرار گیرد.
  • قسمت خم شده را درون شیار قطعه پلاستیکی قرار دهید.
  • درب محفظه فلزی را ببندید.
  • هولدر PCD حاوی نشانگر را درون کیسه حوله ای قرار دهید.

توجه: کيسه ی حوله اي فقط براي دستگاه اتوکلاو بخار استفاده می شود.

کیسه حوله ای PCD همراه با مجموعه ای از بسته ها درون اتوکلاو قرار گرفته و فرایند استریلیزاسیون انجام می گیرد.

 روش کار با دستگاه و نشانگر نواری کنترل دسته ها و استفاده آن در اتوکلاو بخار (PCD) (RRS 14-11520)

نحوه کار دستگاه اتوکلاو

در ابتدای دوره استریلیزاسیون خلأ ایجاد شده توسط دستگاه، هوای داخل دستگاه و لوله مارپیچ را تخلیه می کند. سپس در مرحله بعد با ورود عوامل استریل کننده (بخار، گازهای FO و EO) به لوله مارپیچ و سپس محفظه فلزی نشانگر ۴ نقطه ای تغییر رنگ می دهد. برای هر نشانگر تغییر رنگ می تواند متفاوت باشد. پس از اتمام دوره استریل دستگاه، رنگ نشانگر نواری کنترل دسته ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نتایج حاصل از تغییر رنگ نشانگر نواری در دفتر مستند سازی شرکت RRS ثبت شود.

 نتیجه نشانگر

نوار نشانگر مربوط به بخار از رنگ زرد به سیاه تغییر رنگ می دهد. در صورت عدم تغییر رنگ باید خلأ دستگاه و ورودی بخار توسط مسؤول فنی دستگاه ارزیابی شود.

مشخصات نشانگر نواری کنترل دسته ها (PCD) (RRS 14-11520)

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر کنترل دسته ها اتیلن اکساید (PCD) (RRS 14-12520)

نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD) (RRS 14-۱۴۵۲۰)

PCD مارپیچ (Helix PCD) (RRS 14-11510)

PCD کامپکت مارپیچ (Compact Helix PCD) (RRS 14-11290)

PCD کامپکت چند منظوره (All-in-one Helix PCD) (RRS 14-11280)

نشانگر بیولوژیک اتیلن اکساید (22110-۱۴ RRS)

×